DERECHOS RESERVADOS - MAURICIO MARTINEZ R.

ENCICLOPEDIA WEB
Artes Escénicas de China
CONTACTO ENLACES PATRIMONIO MÚSICA AUTOR ÓPERA INICIO “Reconstruyendo los 
Instrumentos 
de los Antiguos Khmer”
Un proyecto de
Patrick Kersalé

Compositores

MÚSICA

Liu Tianhua

1895-1932

CH'ENG Mao-yün

1900-1957

Xian Xinghai

1905-1945

Xiao Shuxian

1905-1991

Ma Sicong

1912-1987

Nie Er

1912-1935

Wang Luobin

1913-1996

Zhu Jian´er

1922-

Du Mingxin

1928

Peng Xiuwen

1931-1996

Wong Jim

1940-2004

Zhao Jiping

1945-

Qu Xiao-Song

1952-

Chen Yi

1953-

Jing Jing Luo

1953-

Zhou Long

1953-

Bun-Ching Lam

1954-

Bright Sheng

1955-

Ye Xiaogang

1955-

Guo Wenjing

1956-

Cong Su

1957-

Tan Dun

1957-

Jian-Hua Zhuang

1959

Yihan Chen